Valmennusfilosofia

 

Yritysvalmennus työntekijöille:

Tarkoitus on tuoda liikunta ja hyvinvointi työpaikalle konkreettisesti siten, että niihin liittyviä toimia on toteutettavissa monipuolisesti osana normaalia työpäivää työvaatteissa ja työpisteillä. Pidän tärkeänä myös liikkumisen kynnyksen madaltamista, johon tarjolla on muun osaamisen lisäksi mm. tekniikka- ja taitoharjoituksia. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi liikuntaa, ravitsemusta ja palautumista/unta tarkastellaan kokonaisuutena monipuolisin opetusmenetelmin ja kannustavassa ilmapiirissä. Tarjolla on sekä henkilökohtaista opastusta työntekijöille että ryhmässä toteutettavia toimia, joilla molemmilla on paikkansa sekä vaikuttavuuden että innostuksen lisäämisen näkökulmasta. Päivittäisillä toimilla katkaistaan meneillään olevat stressaavat ajatukset ja autetaan jaksamaan sekä pitämään vireystila oikealla tasolla eri tilanteissa sekä työssä että kotona. Kyseiset toimet ovat olennainen osa valmennustani. Yksittäisen kuntoa kehittäviin liikuntaharjoituksiin tarjoan uusia tieteeseen ja käytäntöön pohjaavia näkemyksiä, joilla omaa harjoittelua ja kunnon kehitystä on mahdollista monipuolistaa ja tukea eri osa-alueet huomioiden. Työntekijöiden omien lähtökohtien ja elämänarvojen huomioiminen on keskeistä!

Kuntoilija ja liikuntaa aloitteleva:

Monipuolista harjoittelua yksin, ryhmässä tai perheliikuntana! Tarjoan uusia virikkeitä harjoitteluun ja liikkumiseen, palautumiseen ja uneen sekä ravitsemukseen. Perustelen hyvin tieteeseen ja kokemukseen perustuen, miksi mitäkin kannattaa tehdä ja toisaalta myös, miksi jotakin ei kannata tehdä. Erityisesti huomioidaan jokaisen omat lähtökohdat ja toiveet ja rakennetaan harjoittelua niiden mukaisesti.

Nuori urheilija:

Tärkeää on harjoittaa oikeita asioita (mm. taidot ja ominaisuudet) oikeaan aikaan urheilijan uralla. Kaksi vuotta oikeilla tekniikoilla harjoittelua on taatusti puutteellisin tekniikoin harjoittelua tehokkaampaa ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta hyödyllistä. Tarkoitus on luoda positiivinen ilmapiiri, jossa urheilijalle itselleen rakentuu halu ottaa asioista selvää. Näin luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaiselle elämänhallinnan (mm. ravitsemus ja uni) huomioivalle kehitykselle, ja rakennetaan urheilijan asennoitumista vastaamaan myös kilpaurheilun vaatimuksia. Nuoren omia toiveita arvossa pitäen tuetaan positiivisen minäkuvan kehitystä.

Aikuisurheilija:

Jalostetaan ja optimoidaan suorituskyky lajivaatimuksien mukaisesti. Tarjotaan uudenlaisia näkemyksiä harjoitteluun ja mahdollisia vaihtoehtoisia ajattelu- /harjoitusmalleja. Elämänhallintaan (mm. uni ja ravitsemus) kiinnitetään erityishuomiota, sillä ne luovat edellytyksen palautumiselle ja suorituskyvyn optimoimiselle.

Valmennusta kannustavassa ilmapiirissä positiivisen otteen kautta!!

>>>> KYSY LISÄÄ tarjottavista palveluista sekä valmennuksen painopisteistä.