Valmennusfilosofia

 

Yritysvalmennus työntekijöille:

Tarkoitus on tuoda liikunta ja hyvinvointi työpaikalle konkreettisesti siten, että niihin liittyviä toimia on toteutettavissa monipuolisesti osana normaalia työpäivää työvaatteissa ja työpisteillä. Säännöllinen monipuolinen arkiliikkuminen on tärkeässä roolissa, sillä suurin osa päivistä koostuu normaalista arjesta työssä ja vapaa-aikana. Liikunnan lisäksi myös muilla omaan hyvinvointiin tähtäävillä päivittäisillä toimilla on mahdollista katkaista meneillään olevat stressaavat ajatukset ja auttaa jaksamaan sekä työssä että kotona. Nuo toimet ovat olennainen osa valmennustani. Yksittäisen liikuntaharjoituksen osuus ei ole yhtä suuri päivän kokonaispituudesta kuin koko muun arjen osuus (korostaa arkiliikunnan merkitystä), mutta sen merkitys kunnon ylläpitämisessä ja kehittämisessä on merkittävä. Kyseisiin harjoituksiin haluan tarjota uusia tieteeseen ja käytäntöön pohjaavia näkemyksiä, joilla omaa harjoittelua ja kunnon kehitystä on mahdollista monipuolistaa ja tukea eri osa-alueet huomioiden. Taustalla valmennuksessani vaikuttaa vahvasti työntekijöiden omien lähtökohtien ja elämänarvojen huomioiminen.

Kuntoilija ja liikuntaa aloitteleva:

Monipuolista harjoittelua yksin, ryhmässä tai perheliikuntana! Tarjotaan uusia virikkeitä harjoitteluun/liikkumiseen ja perustellaan, miksi mitäkin kannattaa tehdä. Erityisesti huomioidaan jokaisen omat lähtökohdat ja toiveet ja sovelletaan harjoittelua niiden mukaisesti.

Nuori urheilija:

Tärkeää on harjoittaa oikeita asioita (mm. taidot ja ominaisuudet) oikeaan aikaan urheilijan uralla. Kaksi vuotta oikeilla tekniikoilla harjoittelua on taatusti puutteellisin tekniikoin harjoittelua tehokkaampaa ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta hyödyllistä. Tarkoitus on luoda positiivinen ilmapiiri, jossa urheilijalle itselleen rakentuu halu ottaa asioista selvää. Näin luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaiselle elämänhallinnan (mm. ravitsemus ja uni) huomioivalle kehitykselle, ja rakennetaan urheilijan asennoitumista vastaamaan myös kilpaurheilun vaatimuksia. Nuoren omia toiveita arvossa pitäen tuetaan positiivisen minäkuvan kehitystä.

Aikuisurheilija:

Jalostetaan ja optimoidaan suorituskyky lajivaatimuksien mukaisesti. Tarjotaan uudenlaisia näkemyksiä harjoitteluun ja monipuolistetaan harjoittelua. Elämänhallintaan (mm. uni ja ravitsemus) kiinnitetään erityishuomiota, sillä ne luovat edellytyksen palautumiselle ja suorituskyvyn optimoimiselle.

Valmennusta kannustavassa ilmapiirissä positiivisen otteen kautta!!

>>>> KYSY LISÄÄ tarjottavista palveluista sekä valmennuksen painopisteistä.