Valmennusfilosofia

 

Yritysvalmennus työntekijöille:

Henkilökohtaisten lähtökohtien ja elämänarvojen huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassani ja edellytys myös tuloksille. Kunkin osallistujan oman ajattelun aktivointi omien elämäntapojen muutokseen on ytimessä. Ohjauksessa tämä tarkoittaa, että huomioin kunkin henkilön yksilölliset tilanteet ja annan kullekin henkilölle pelimerkkejä omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Tämä tarkoittaa yksittäisen henkilön näkökulmasta myös sitä, että omien lähtökohtien ja arvojen pohdinnalle annetaan riittävästi aikaa. Työpaikkaliikunnan osalta liikunta tuodaan konkreettisesti työpaikoille siten, että sitä on toteutettavissa osana normaalia työpäivää työvaatteissa ja työpisteillä. Keskeistä on madaltaa liikkumisen kynnystä. Hyvinvointi työpaikoilla huomioidaan kokonaisvaltaisesti mm. palautumisen, ravitsemuksen ja liikunnan osalta. Päivittäisillä toimilla autetaan jaksamaan töissä ja kotona.

Kuntoilija ja liikuntaa aloitteleva:

Monipuolista harjoittelua yksin, ryhmässä tai perheliikuntana! Tarjoan uusia virikkeitä harjoitteluun ja liikkumiseen, palautumiseen ja uneen sekä ravitsemukseen. Perustelen hyvin tieteeseen ja kokemukseen perustuen, miksi mitäkin kannattaa tehdä ja toisaalta myös, miksi jotakin ei kannata tehdä. Erityisesti huomioidaan jokaisen omat lähtökohdat ja toiveet ja rakennetaan harjoittelua niiden mukaisesti.

Nuori urheilija:

Tärkeää on harjoittaa oikeita asioita (mm. taidot ja ominaisuudet) oikeaan aikaan urheilijan uralla. Kaksi vuotta oikeilla tekniikoilla harjoittelua on taatusti puutteellisin tekniikoin harjoittelua tehokkaampaa ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta hyödyllistä. Tarkoitus on luoda positiivinen ilmapiiri, jossa urheilijalle itselleen rakentuu halu ottaa asioista selvää. Näin luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaiselle elämänhallinnan (mm. ravitsemus ja uni) huomioivalle kehitykselle, ja rakennetaan urheilijan asennoitumista vastaamaan myös kilpaurheilun vaatimuksia. Nuoren omia toiveita arvossa pitäen tuetaan positiivisen minäkuvan kehitystä.

Aikuisurheilija:

Jalostetaan ja optimoidaan suorituskyky lajivaatimuksien mukaisesti. Tarjotaan uudenlaisia näkemyksiä harjoitteluun ja mahdollisia vaihtoehtoisia ajattelu- /harjoitusmalleja. Elämänhallintaan (mm. uni ja ravitsemus) kiinnitetään erityishuomiota, sillä ne luovat edellytyksen palautumiselle ja suorituskyvyn optimoimiselle.

Valmennusta kannustavassa ilmapiirissä positiivisen otteen kautta!!

>>>> KYSY LISÄÄ tarjottavista palveluista sekä valmennuksen painopisteistä.