Valmennusfilosofia

Yritysvalmennus työntekijöille:

Henkilökohtaisten lähtökohtien ja elämänarvojen huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassa ja edellytys myös hyville tuloksille. Kunkin osallistujan oman ajattelun aktivointi omien elintapojen muutokseen on ytimessä. Omien lähtökohtien ja arvojen pohdinnalle on hyvä antaa riittävästi aikaa, sillä niiden avulla voidaan luoda myös kullekin henkilölle motivoivat tavoitteet. Liikunta mahdollistetaan työpaikoilla konkreettisesti siten, että sitä on toteutettavissa osana normaalia työpäivää työvaatteissa ja työpisteillä. Keskeistä on madaltaa liikkumisen kynnystä. Hyvinvointi työpaikoilla huomioidaan kokonaisvaltaisesti mm. palautumisen, ravitsemuksen ja liikunnan osalta. Päivittäisillä toimilla autetaan jaksamaan töissä ja kotona.

Kuntoilija ja liikuntaa aloitteleva:

Valmennuksessa on tärkeää tarjota uusia virikkeitä harjoitteluun ja liikkumiseen, palautumiseen ja uneen sekä ravitsemukseen. Asiat perustellaan hyvin tieteeseen ja kokemukseen perustuen, jolloin asiakas tietää, miksi mitäkin tehdään kunakin ajankohtana. Erityisesti huomioidaan jokaisen omat lähtökohdat ja toiveet ja rakennetaan harjoittelua niiden mukaisesti. Valmennuksessa hyödynnetään ryhmäharjoittelua mahdollisuuksien mukaan. sillä ryhmäharjoittelu mahdollistaa näkemysten jakamisen ja yhdessä tekemisen.

Nuori urheilija:

Tärkeää on harjoittaa oikeita asioita (mm. taidot ja ominaisuudet) oikeaan aikaan urheilijan uralla. Kaksi vuotta oikeilla tekniikoilla harjoittelua on puutteellisin tekniikoin harjoittelua tehokkaampaa ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta hyödyllistä. Tarkoitus on luoda positiivinen ilmapiiri, jossa urheilijalle itselleen rakentuu halu ottaa asioista selvää. Näin luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaiselle elämänhallinnan (mm. ravitsemus ja uni) huomioivalle kehitykselle, ja rakennetaan urheilijan asennoitumista vastaamaan myös kilpaurheilun vaatimuksia. Nuoren omia toiveita pidetään arvossa, jolla tuetaan myös positiivisen minäkuvan kehitystä.

Aikuisurheilija:

Jalostetaan ja optimoidaan suorituskyky lajivaatimuksien mukaisesti. Tarjotaan uudenlaisia näkemyksiä harjoitteluun ja mahdollisia vaihtoehtoisia ajattelu- /harjoitusmalleja. Elämänhallintaan (mm. uni ja ravitsemus) kiinnitetään erityishuomiota, sillä ne luovat edellytyksen palautumiselle ja suorituskyvyn optimoimiselle.

Valmennusta kannustavassa ilmapiirissä positiivisen otteen kautta!!

>>>> KYSY LISÄÄ tarjottavista palveluista sekä valmennuksen painopisteistä.